Mera, Yaylakların kullanımı belirlendi

11 Nisan 2015 Cumartesi, 08:45

Mera, Yaylakların kullanımı belirlendi

 

Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, Mera, Yaylak ve Kışlakların kullanım esaslarını açıkladı. Alan’ın açıkladığı esaslar şöyle;

“1. Mera kiralamaları ile ilgili çalışmalar tamamlanıncaya kadar, kiralama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. Mera ve yaylakların, otlatma mevsimi olarak belirlenen tarihler dışında kullanılmayacak ve otlatma mevsiminde ise otlatma kapasitesinin üzerinde hayvan sokulmayacaktır.
 2. Hayvan yetiştiricisi çiftçilerin ilimize getirecekleri hayvanlar için 5996 sayılı kanun uyarınca, geldikleri İl / İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden “Hayvan Şevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu” almaları ve bunun için hayvanlarının küpeli ve aşılarının yapılmış olması şartı aranacak, hayvan sahibi nakil sırasında bu raporu yanlarında bulunduracak ve taşıma hayvan refahına uygun araçlarla yapılacaktır. Sağlık raporu olmayanlar hakkında 5996 sayılı kanun gereği yasal işlem uygulanacaktır.
 3. İlimiz çiftçilerinin il dışından satın alarak getireceği büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için satın alma bedeli ödeme belgesini (banka dekontu vb) sorulduğunda gösterebilmesi için yanlarında bulunduracaktır.
 4. İl dışından hayvanların getirilmesinden önce Adıyaman Valiliğine (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü -İl Mera Komisyonu) müracaat edilerek hayvanların bulundurulacağı köye ait mera, yaylak, kışlak, çayır veya otlağın otlatma kapasitesinin tespitini yapacak Mera Teknik Ekibinin yasal yolluğu ödenecek, tespit sonrasında belirlenen sayıda hayvan için izin verilecek, otlatma kapasitesi tespit ettirilmeden il dışından getirilen hayvanlar Kolluk Kuvvetlerince il dışına çıkarttırılacaktır.
 5. Hayvan sahiplerinin ilimize giriş yapabilecekleri yollar ve güzergâhlar üzerinde, ayrıca mera yaylak ve kışlaklarda gerekli denetimler yapılacak, nakledilen veya otlatılan hayvanlara ilişkin gerekli belgelerin olup olmadığı kontrol edilecek, yasal mevzuata aykırı olarak hayvan nakleden veya otlatma yapanlar hakkında 5996 Sayılı Kanun ile 4342 Sayılı Mera Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 6. Muhtemel salgın ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi için, il dışından getirilen hayvanların mera, yaylak ve kışlaklar ile barınaklarına mutlaka motorlu araçlarla nakledilecek, il içindeki hayvan nakli için ise Nakil Beyannamesinin bulundurulması gerekli olup, sürülerin İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonunun belirlediği güzergahlardan araçla veya yaya olarak geçirilebilecektir.
 7. Mera ve yaylaklarda otlatma dönemi dışında hayvan otlatanlar ile otlatma dönemi içerisinde otlatma kapasitesinden fazla sayıda otlatılan hayvan sayısı kadar para cezası (büyükbaş hayvanlar için 7 TL/adet, küçükbaş hayvanlar için 0,7 TL/adet) kesilecek, Muhtarlıklar/Belediye Başkanlıkları tarafından yapılacak tahsilatların o yerin mera ve yaylak alanlarının ıslah ve geliştirilmesi amacıyla köy sandığına veya belediye bütçesinde ayrı bir hesaba gelir olarak kaydedilecek ve amacı dışında kullanılamayacak, ödenmeyen cezaların takip ve tahsilatı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

 

 1. Otlatma Mevsimi boyunca İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen devriyeler tarafından belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediği kontrol edilecektir.
 2. Sürü sahipleri ve/veya göçerlerce kiralanan mera, yaylak ve kışlaklar üzerinde izin alınmadan kalıcı yapı yapan, sürerek, yakarak veya izinsiz inşaat ve yol yaparak tahrip edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

11.Yukarıda belirtilen hususlara uymayanlar hakkında diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri gereğince yasal işlem yapılacak, ayrıca görevini ihmal eden veya kötüye kullanan muhtarlar/belediye başkanları ve diğer kamu görevlileri hakkında 4483 Sayılı Kanuna göre Valilik veya Kaymakamlıklara gerekli işlemler yapılacaktır.

 1. Genel Emrin, Kaymakamlıklar, Belediye Başkanlıkları ve Köy Muhtarlıkları ile Mera Yönetim Birliklerine bildirilecektir.
 2. Genel Emrin mahallen ilan edilerek duyurulması, uygulanmasının temin ve takibinin Kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Belediye Başkanlıkları, Köy Muhtarlıkları, Mera Yönetim Birlikleri ve ilgili diğer resmi kurumlar tarafından ifa edilecektir.

Güne Bakış Haber Merkezi

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz