Son Dakika
20 Temmuz 2018 Cuma

İşçilerin hak arayışı

04 Haziran 2015 Perşembe, 09:36

İhale alan firma değişti, işçiler mağdur oldu

İşçilerin hak arayışı

 

Adıyaman Üniversitesi’nin temizlik işlerini yürüten firma değişince, yeni gelen firma 96 eski işçiyi işten çıkarmasıyla Adıyaman İşçi Birliği basın açıklaması düzenledi.  Adıyaman Üniversitesinden yapılan açıklamada ise yasa gereği, “Kıdem tazminatı ödeme sorumluluğu Üniversitemize yüklenmiştir. Taşeron firmanın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kanun hükmü bu kadar açık iken, bir kamu kurumu olan üniversitemizin yasa ile verilen bir emri yerine getirmemesi düşünülemez. İlgili müteahhit firmanın yasada açıkça yer alan bu hükümle ilgili olarak üniversitemizden bir güvence veya taahhüt istenmesinin nedeni anlaşılır değildir.” dendi.

Demokrasi Parkında düzenlenen basın açıklamasını okuyan Adıyaman İşçi Birliği adına okuyan Ramazan Gökay, “Adıyaman üniversitesinde yıllardır taşeron olarak çalıştırılan 96 temizlik işçisinin işlerine son verilmiştir. Üstelik hiçbir gerekçe gösterilmeden yapılan temizlik işleri ihalesini sırf başka bir taşeron firma kazanı diye. Yıllardır kuralsız, asgari ücretle, birçok hakları gasp edilerek kölece çalıştırdıkları 96 işçiyi, gözlerini kırpmadan işten atarak yerlerine şaibeli bir şekilde muhtemelen işten atılan işçilerle aynı kaderi paylaşacak olan başka işçiler alınmıştır. Bu toplu bir iş kıyımıdır. Taşeron çalışmaya işten atmalara, yoksulluğa ve işsizliğe dur demenin zamanı gelmiştir. Adıyaman’da, çalışan kadrolu- kadrosuz tüm işçileri sendikaları emek ve demokrasi güçlerini insanca yaşayacak bir ücret insanca çalışma koşulları talebiyle kölece çalışma düzenine karşı birleşmeye ve mücadeleye çağırıyoruz. İşten atılan işçi arkadaşlarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. Buradan yetkililere sesleniyoruz; işten alan 96 işçi arkadaşımız hiçbir hakları kaybolmadan telafisi güç durumlar yaşanmadan biran önce iş başı yaptırılmalıdır” dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından basın açıklamasına katılan katılımcılar olaysız bir şekilde ayrıldı.

 

Kıdem tazminatını üniversite ödüyor

Adıyaman Üniversitesi genel Sekreteri Doç.Dr. Mehmet Kaygusuzoğlu ise yaptığı açıklamada, kıdem tazminatının üniversite tarafından ödeneceğini belirterek, “Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde Üniversitemiz temizlik ihalesi yapılmış ve ARITEM firması ihaleyi almıştı. Sonraki süreçte Üniversitemizde mevcut çalışan 95 işçinin işten çıkarılarak yerine firma tarafından yeni işçilerin alınacağı gündeme gelmişti. Bunun üzerine işçilerimizin mağdur olmaması hassasiyetimizin gereği olarak firma ile görüşmeler başlatılmış ve mevcut çalışan işçilerimizin mağdur olmaması için çözüm yolları aranmıştır.” dedi.

Kaygusuzoğlu, “Girişimler sürerken basında yer alan ve firmanın açıklamasına dayanan ‘Biz Kimseyi Ekmeğinden Etmek İstemiyoruz’ başlıklı habere göre, firma yetkilileri ‘Adıyaman Üniversitesi yetkilileri tarafından eski temizlik işinde çalışan 95 işçinin kıdem ve ihbar tazminatlarını ödediği takdirde firmamız eski işçilerle çalışmaya devam edecektir’ ifadelerini beyan etmişlerdir.” dedi.

Yasa maddesinden de bahseden Kaygusuzoğlu, “Üniversitemizde çalışan temizlik personellerin işten çıkarılmaları halinde yasal olarak kendilerine ödenmesi gereken kıdem tazminatı 11.9.2014 tarih ve 29116 sayılı resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanan 6552 sayılı torba kanunun 8. Maddesinde: ‘MADDE 8 – 4857 sayılı Kanunun 112 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

‘4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları;

  1. a) Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmış olanların bu şekilde çalışmış oldukları sürelere ilişkin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit olunur. Bunlardan son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdem tazminatları ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir.’ hükmü yer almaktadır.

Buna göre kıdem tazminatı ödeme sorumluluğu Üniversitemize yüklenmiştir. Taşeron firmanın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kanun hükmü bu kadar açık iken, bir kamu kurumu olan üniversitemizin yasa ile verilen bir emri yerine getirmemesi düşünülemez. İlgili müteahhit firmanın yasada açıkça yer alan bu hükümle ilgili olarak üniversitemizden bir güvence veya taahhüt istenmesinin nedeni anlaşılır değildir.

İlgili firma yetkililerince yapılan açıklama kapsamında eski işçilerin kıdem tazminatları üniversitemiz tarafından karşılanacaktır. Firmadan beklentimiz, mevcut temizlik işçilerimizin daha fazla mağdur edilmeden bir an önce işe başlatılmalarıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” dedi.

Güne Bakış Haber Merkezi-İHA

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz