Gelecek için kimlik belirleniyor

07 Kasım 2014 Cuma, 11:06

Adıyaman Şehir Kimliği Çalıştayı Bugün Başlıyor

Gelecek için kimlik belirleniyor

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Adıyaman Belediyesiyle ortak gerçekleştireceği ve geçtiğimiz günlerde tanıtım toplantısı yapılan Şehir Kimliğini Belirleme Çalıştayı, bugün saat 13.00’de başlıyor.

Çalıştay için ilimize gelen Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı Zekeriya Erdim, beraberinde Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Vechi Yüksek ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Karakeçi gazetemizi ziyaret ederek gazetemiz sahibi Mustafa Yücekaya ve Genel Yayın Yönetmenimiz Naif Karabatak’la bir süre sohbet ederek, çalıştayla ilgili görüşlerini açıkladılar.

Bakan Danışmanı Zekeriya Erdim, şehirlerin kimliğinin doğru yapılabilmesi için yerel paydaşlarla işbirliğine gidildiğini belirterek, “Şehrin geçmişine de, geleceğine de o şehirde yaşayanların gözü gönlüyle bakmayı tercih ettik. Ortak akıl ile bütün değerleri, potansiyeli, hassasiyetlerini geçmişten geleceğe taşıyarak ortaya çıkarmayı hedef edindik. Bizim üç sorumluluğumuz var. İlk olarak kaybettiğimiz değerleri geri kazanmak, ikincisi kazanılmış değerlerimizi korumak; üçüncüsü ise yeni değerler üretmektir. Şehrin tüm paydaşlarıyla bunu yapacağız. Bunun sonuçlarını stratejik anlamalara yansıtmayı düşündük. Bu amaçla ilk çalıştayımızı Ordu’da yaptık. Şuanda Adıyaman, Kırşehir, Sivas ve Düzce’de eş zamanlı olarak yürütüyoruz. 7 Kasım Cuma günü şehrin tüm paydaşlarını temsil edecek 100 kişilik ekiple yuvarlar masa usulü ortak akıl organizesi, beyin fırtınası yaparak, 7 temel sorun etrafında toplayacağız. Şimdiden 145 kişi kesin dönüş yaptı. Bu sayı artabilir. Sadece bununla kalmıyoruz, rapor hazırlama süresi 15 gün ve o güne dek de Adıyamanlılardan katkı bekliyoruz” dedi.

 

Her kente özel çalıştay

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  bütün toplumsal kesimlerin eşit oranda önemsendiği katılımcı yönetim anlayışıyla yollara düştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, seçilmişler, atanmışlar, adanmışlar, sektör,  kültür, sanat, spor ve üniversite temsilcilerinin yanı sıra kanaat önderlerinin de yer aldığı yuvarlak masalardan Adıyaman’a özel Şehir Kimliği Çalıştayı yapılacak.

 

81 Başkentli Bakanlık

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Adıyaman Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Şehir Kimliği Çalıştayı tanıtım toplantısı Bakan Danışmanı İbrahim Acar ve Zekeriya Erdim’in sunumlarıyla başlamıştı.

 

Adıyamanlısıyla Meşhur Gönül Başkenti

Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu’nun ‘Adıyaman’ın, Adıyamanlısı meşhurdur.’ dediği çalıştayda;  Adıyaman Valisi Sayın Mahmut Demirtaş ve Bosna Hersek Federasyonu Zenica Duboj Kantonu Tesanj Belediye Başkanı Suad Huskıç konuşma yaptı.

 

Nemrut’a Sacayağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, şehir kimliği, çevre bilinci ve mekânsal planlama amacıyla 7 Kasım 2014 tarihinde Adıyaman’da düzenlenecek olan Şehir Kimliği Çalıştayın da müzakere yöntemi benimsendi, 10 kişinin yer aldığı yuvarlak masalarda moderatör yönetiminde beyin fırtınası yapılıyor. Masa moderatörleri ara rapor düzenleyerek il moderatörlerine sunuyorlar ve çalıştay değerlendirme toplantısında analiz ihtiva eden sonuç raporları açıklanıyor. İçelleştirilmiş hizmetlerin bekasına inanan Bakanlık,  kentsel dönüşümün yanı sıra; özünü korumuş, daha yaşanabilir marka şehirler oluşturmak üzere Şehir Kimliği Çalıştaylarına 81ili kapsayacak şekilde devam edecek.

 

İlk Çalıştay Tanıtımı Düzce’de Yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Düzce Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Şehir Kimliği Çalıştayı tanıtım toplantısı bugün yapılıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bürokrat ve uzmanların yanı sıra sivil toplum kuruluşları, odalar, sendikalar, kurum müdürleri, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanlarını, muhtar ve esnafın katılımıyla yapılacak çalıştayda; Düzce’nin dünü, bugünü ve yarını konuşularak bir karara varılacak.

 

Değişim, Gelişim Fırsatları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığını temsil eden Bakan Danışmanı İbrahim Acar’ın ‘Bu sefer geri dönüşümden değil, ileriye dönüşümden bahsedeceğim.’ diyerek başlattığı çalıştayda; özüne sadık şehirlerin değişim-gelişim süreçlerinde oluşan fırsatlarda değerlendirmeye alınacak.

 

Durmak Yok, Yola Devam

‘Sivas’a, Adıyaman’a, Rize’ye, Düzce’ye Ankara’dan bakmakla olmaz. Nasıl ki tek tip kıyafet her bedene olmazsa; her şehre aynı kimlik olmaz, biz halkımızın ayağına gideriz’ diyen Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce yönetimindeki Şehir Kimliği Çalıştayları 81 ili kapsayacak şekilde devam edecek.

 

Şehir Kimliği Çalıştayları Hakkında Genel Bilgilendirme

 

Gerekçe

İnsanın ve onu kuşatan maddi – manevi, canlı – cansız tüm çevrelerin, yaşadığı ortamların “dün-bugün-yarın” boyutlarıyla ele alınması, geçmişin “hatıra” ve mirasının, bugünün “gerçekleşen”lerinin ve yarının “hayal” ve hedeflerinin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ülke, bölge, şehir ve diğer alt birim yerleşim merkezleri bazında yapılacak tüm planlar, programlar; “kazanılmış değerler”i koruma, “kaybedilmiş değerler”i geri kazanma ve medeniyet yürüyüşümüzde bizi bir adım daha ileri, bir basamak daha yukarı taşıyacak “yeni değerler” üretme esasına göre yeniden ele alınmalıdır.

Giderek yaygın bir anlayış ve işleyiş haline gelen “çoğulcu-katılımcı demokrasi” modeli de, “yerinden yönetim” metodu da; doğru tanımlama ve iyi planlama yapabilmek için, her yaşam biriminin tüm paydaşlarının “ortak akıl” ve “ortak irade” potansiyelini organize etmeyi gerektirmektedir.

İşte bu noktalardan hareketle; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ülke çapında tüm yerleşim birimlerine ilişkin gelecek vizyonunu ve altyapısını oluşturmak üzere  “mekânsal planlama” sürecini yönetirken; şehre şehirlinin gözünden ve gönlünden bakmayı sağlayacak “çalıştay”lar organize etmeyi, zaruri bir ihtiyaç olarak görmüştür.

 

İçerik

Çalıştayların içeriği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde gönüllülük esasına göre kurulan “Sempozyumlar ve Çalıştaylar Heyeti” tarafından belirlenmiştir. İçeriğin belirlenmesi sürecinde, bilim insanları, profesyoneller, bürokratlar, siyaset dünyası, basın, yerel idareler ve STK temsilcileri gibi kesimlerin görüş ve önerileri esas alınmıştır. İçerik üç temel ayak üzerine bina edilmiştir:

Şehir Kimliği (Şehrin tarihî, kültürel, coğrafî, ekonomik, sosyal, akademik, yapısal, jeolojik vb. açılardan sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi; kısa, orta, uzun vadede olması gereken konumun öngörülmesi)

Çevre Bilinci (Şehrin havasının, suyunun, toprağının, güneşinin, bitki örtüsünün, hayvan türlerinin, kültür ve tabiat varlıklarının çevresel açıdan değerlendirilmesi; kısa, orta, uzun vadede olması gereken konumun öngörülmesi)

Mekânsal Planlama (Şehir kimliği ve çevresel unsurlar da göz önünde bulundurularak, şehrin geleceğinin tasarlanması; bu tasarıya uygun olarak büyük, orta, küçük ölçekli mekânsal planların yapılması)

 

Amaç

Çalıştayların temel amacı, Türkiye’de 2002 yılından itibaren önem kazanan “bütün toplumsal kesimlerin eşit oranda önemsendiği katılımcı yönetim anlayışı”na uygun olarak politika belirlemek ve uygulama süreçlerine bütün kesimlerin görüş, öneri ve katkılarını sağlamaktır. Bu çerçevede;

Türkiye genelinde; şehir, mahalle, ilçe, köy ve diğer yerleşim birimlerine yönelik olarak gelecek öngörülerinin orada yaşayanlarla birlikte belirlenmesinin teşvik edilmesi,

Ortaya çıkacak ana fikirlerin, temel sorunların, muhtemel çözümlerin sempozyumlar aracılığıyla uzman kişi ve kurumlar tarafından değerlendirilmesinin sağlanması,

Ülke, bölge ve şehir bazında hazırlanacak “sonuç raporları”nın; ilgili birimlerin, politika yapıcıların ve uygulamacıların istifadesine sunulması,

Bu vesileyle; toplumda “çevre ve şehircilik bilinci”nin oluşmasına, gelişmesine, olgunlaşmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

 

Kapsam

İçerik açısından; “çevre ve şehircilik” alanları ile alt birim ve bileşenleri,

Katkı ve katılım açısından; genelde tüm “kamuoyu”, özelde toplumsal “paydaş”ların kurumsal temsilcileri,

Uygulama açısından; Türkiye’nin “il”leri, “büyükşehir”leri,  “ilçe”leri “köy” ve kırsal alanlar.

 

Katılım

Şehrin “seçilmiş” yöneticilerinden oluşan yerel ve genel “siyaset” temsilcileri,

Şehrin “atanmış” yöneticilerinden oluşan “bürokrasi” temsilcileri,

Şehrin “adanmış” yöneticilerinden oluşan “sivil toplum” temsilcileri,

İlgili bölümlerin yöneticilerinden ve öğretim üyelerinden oluşan “üniversite” temsilcileri,

Sanayi, ticaret ve meslek odalarının yöneticilerinden oluşan “sektör” temsilcileri,

Alanında uzman, usta, yönetici olmuş “kültür-sanat-spor” öncüleri,

Sosyal doku içinde “kanaat önderi” özelliği taşıyan seçkin kişiler

Şehrin kamuoyu algısının oluşmasında ve gelişmesinde etkili olan “medya” mensupları

 

Süreç

Şehrin tüm paydaşlarının özünü ve özetini oluşturacak katılımcılar nezdinde, “tanıtım toplantısı” yapılarak; çalıştay süreci hakkında bilgi verilmesi.

Tanıtım toplantısına davet edilen katılımcıların; kişisel, kurumsal, toplumsal çevrelerini organize ederek “ön hazırlık” yapmaları ve elde ettikleri sonuçları “ön rapor”lar haline getirerek çalıştay günü ilgililere teslim etmeleri.

Tanıtım toplantısından iki hafta sonra yapılan “çalıştay”da, önceden katılımcılara iletilen metot ve usullerle gruplar halinde “beyin fırtınası” yapılıp; elde edilen sonuçların (görüş ve öneriler) sistematik bir “rapor”a dönüştürülmesi.

Çalıştay sürecine katkı ve katılım sağlayacağı düşünülen kişisel ya da kurumsal “belge ve bilgi”lerin toplanıp değerlendirilmesi.

 

Yöntem

Çalıştaylarda, farklı toplumsal kesimleri temsil eden kişilerin görüş ve önerilerini almak üzere “müzakere” yöntemi uygulanacaktır.

Katılımcılar ortalama 10’ar kişilik gruplar halinde ve “yuvarlak masa” modeline göre toplanıp; çalıştay konuları ve alt bileşenleriyle ilgili sorulara cevap vermek, sorunlara çözüm üretmek için masa moderatörleri eşliğinde “beyin fırtınası” gerçekleştireceklerdir.

Elde edilen sonuçlar, masa moderatörleri tarafından “ara raporlar” şeklinde sistematize edilecek ve ortaya çıkan sonuçlar, il moderatörü ve yardımcıları tarafında “sonuç raporu” haline getirilecektir.

Sonuç raporu, çalıştayın yapıldığı şehrin genel tanıtımını, şehir kimliğine ilişkin kavramsal ve teorik açıklamaları ve son olarak çalıştayda ileri sürülen görüş, öneri ve değerlendirmelerin analizini ihtiva edecektir.

 

Ele Alınacak Konular

Şehrinizin bildiğiniz diğer şehirlere benzeyen ve benzemeyen yanları, yönleri yahut “belirgin özellikler”i nelerdir?

Şehrinizin, coğrafî konumu, tarihî ve kültürel birikimi, tabiat güzellikleri, teknik ve ekonomik gelişmişliği, üretim alanları ve konuları, iç ve dış turizm potansiyeli, bilimsel ve akademik altyapısı, insan kaynakları ve demografik durumu açısından değerlendirmeleriniz nelerdir?

Şehrinizin sahip olduğu “sabit değerler” ile bu değerleri “stratejik değerler”e dönüştürme şansı, imkânı açısından değerlendirmeleriniz nelerdir?

Şehrinize ait başlıca “simgeler” ile ilgili olarak;

Unutulan ve yaşayan simgelere ilişkin fikirlerinizi belirtiniz?

Unutulanların yeniden hatırlatılması, yaşayanların güçlendirilmesi için yapılması gerekenler konusunda fikir ve önerileriniz nelerdir?

Şehrinizin temel “çevre sorunları” nelerdir ve nasıl çözülebilir?

Şehrinizle ilgili “kentsel dönüşüm ve gelişim” politikaları hakkındaki tespitleriniz, teklifleriniz nelerdir?

Şehrinizin Güçlü Yönleri-Zayıf Yönleri-Fırsatlar-Tehditler (GZFT) analizini yapar mısınız?

Şehrinizin geleceğiyle ilgili “hayalleriniz” nelerdir?  Şehrinizi kısa, orta ve uzun vadede nerede ve nasıl görmek istersiniz?

Yukarıdaki sözü edilenlere ilave etmek istediğiniz hususlar var mı?

Güne Bakış Haber Merkezi

 

 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz