Adıyaman

e Belgelerde Önemli değişiklik

SMMM Oda Başkanı Koca Vergi Tebliğini Değerlendirdi

Adıyaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı M.Murat Koca, 509 Sayılı Vergi Usul Kanununa İlişkin Tebliğ Hakkında Değerlendirmede Bulundu.

19 Ekim’de Resmi Gazete’de yayınlanan 509 sayılı Vergi Usul Kanununu Genel Tebliği ile elektronik uygulamalara (e-fatura, e-defter, e, Arşiv, e-Sevk İrsaliyesi, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, e-bilet Vd.) yönelik geçiş sürelerinde, zorunluluk kapsamlarında ve belge türlerinde çok önemli değişiklikler yapıldığını belirten Koca, “Ayrıca aynı gün ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 240 ve 456 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde de bazı önemli değişiklikler yapılmıştır. e-uygulamalara yönelik yapılan değişikliklerin kısa özeti ekte bilgilerinize sunulmuştur. Bu değişiklikler vergi mükelleflerinin belge düzeni iç işleyiş sistemlerinde önemli değişimlerin yaşanmasını, vergi ve muhasebe süreçlerinin daha hızlı bir şekilde elektronik ortama taşınmasını beraberinde getirmektedir.” dedi.

Koca, Vergi mükelleflerinin yapılan mevzuat değişikliklerine uyum sağlamamaları halinde cezalar ile karşı karşıya kalacakları da bu tebliğlerde açıklanmıştır.

Vergi mükelleflerinin bu değişikliklere uyum sağlayabilmeleri için geçiş sürelerine uygun bir şekilde altyapı (Personel temini, başvuruların yapılması, mali mühür, yazılım, entegratör temini vb.) çalışmalarını yapmaları gerekmektedir.

Bu itibarla önümüzdeki tarihlerde TÜRMOB tarafından görevlendirilecek bir eğitmen tarafından söz konusu değişikliklere ilişkin ayrıntılı bir seminer odamız tarafından gerçekleştirilecektir. Söz konusu eğitimin içeriği bütün mükellefleri ilgilendirdiğinden dolayı Ticaret Odası salonunda, Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin ve Esnaf odaları üyeleriyle birlikte, serbest meslek ile iştigal eden meslek odaları üyeleri ve Adıyaman Vergi Dairesinden de katılımcıların olduğu geniş çaplı bir seminer düzenlenmesi planlanmıştır.

Eğitim tarihi, mükelleflerimizle ve odalarımızla paylaşılacaktır. Söz konusu tebliğler hakkında mükelleflerimizin bugüne kadar hep yanında ve destekçisi olan mali müşavirleri ile irtibata geçmeleri ve söz konusu değişikliklerle ilgili bilgi almaları  cezai müeyyidelerle karşılaşmamaları için önemlidir.” dedi.

Güne Bakış Haber Merkezi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu