Defterdarlıktan 2/B Duyurusu

04 Ekim 2016 Salı, 09:05

Defterdarlıktan 2/B Duyurusu

 

Adıyaman Defterdarlığı, 2/B çalışması yapılan köylerde bulunan hak sahiplerine bir duyuru yayınladı.

Adıyaman Defterdarlığının duyurusu şöyle;

“07/09/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 6292 sayılı Kanuna ‘Geçici Madde 4’ eklenerek bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (7 Eylül 2016) 6292 sayılı Kanun kapsamında 2/B taşınmazlarının satışına ilişkin; satın alma başvurusunu yapmayanlar ile yapılan tebligata rağmen taşınmaz bedelini (ya da peşinat bedelini) ödemeyenlere ve taksitli satışlarda taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere altı ay süre verilmiş olup, bahse konu süre 7 Mart 2017 tarihinde sona erecektir.

Bu nedenle daha önce köyünüzde yapılan 2/B çalışmaları sonrasında hak sahibi olan ve askı ilanlarında isimleri belirtilen kişilerden;

Yasal süre içerisinde başvurmayan

7 Eylül 2016 tarihinden önce satın almaktan vazgeçtiğini belirten dilekçe ile veya varsa ödemiş olduğu başvuru bedelini iade alarak başvurusunu geri alan

Daha önce kendilerine yapılan satış tebligatına rağmen süresi (3 ay) içerisinde ödeme yapmayan ve daha önce kendileri ile taksitli satış sözleşmesi imzalanmasına rağmen sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle vadesinde ödemeyen,

kişiler de (veya kanuni mirasçıları ya da akdi halefleri de) 6745 sayılı Kanundan yararlanarak 07.03.2017 tarihine kadar tekrar başvuru yapabileceklerdir.

Diğer taraftan 6292 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl (06.09.2017 tarihine kadar) başvuru süresi verilir ve daha önce yapılan başvurular da geçerli kabul edilir.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Güne Bakış Haber Merkezi

 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz