Adıyaman

“Cami İçin Diyanet Vakfı Muhatabımızdır”

 

Caminin projesine uygun yapılmadığını söyleyen Rektör Gönüllü:

“Cami İçin Diyanet Vakfı Muhatabımızdır”

 

Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden cami inşaatının projesine uygun yapılmaması üzerine Türkiye Diyanet Vakfı’ndan projenin istendiği ve projeye uygun olarak inşaatın devam edileceği belirtildi.

Camii inşaatıyla ilgili bir açıklama yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Talha Gönüllü, cami inşaatının engellenmesinin söz konusu olmadığını, aksine inşaatın projeye uygun devam etmesi için çalışıldığını belirterek, Dernek Başkanı Orhan Uslu’nun “Cami inşaatını Rektörün engellediğini, Üniversitenin cami projesini Diyanet Vakfı aracılığı ile talep ettiğini, ancak kendilerinin dernek olarak cami yapılan yerin tapusu ve senato kararı olmadan projeyi sunmayacaklarını, üniversitenin bu hususu gerekçe göstererek, cami inşaatında derneklerine sürekli zorluk çıkardığını, hatta cami yapılan yerin tapusunun dahi üniversite adına olmadığı” iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Rektör Gönüllü, “Öncelikle Orhan Uslu’nun başkanı olduğu dernekle Üniversitemiz tüzel kişiliğinin hiçbir şekilde resmi muhataplığı bulunmamaktadır. Üniversitemiz cami inşaatıyla ilgili Türkiye Diyanet Vakfı Adıyaman Şube Başkanlığı ile sözleşme imzalamıştır.

Diğer taraftan üniversitemiz yerleşke alanında yapılan cami inşaatının yasal anlamda yürütülebilmesi için,  projesinin olması ve bahse konu yapının da onaylı projeye uygun olarak yürütülmesi gerekir. Rektörlüğümüzce cami inşaatının projesine uygun olup olmadığını tespiti amacıyla, resmi olarak protokol imzaladığımız Diyanet Vakfı muhatap alınarak 26.08.2014 tarih 3984 sayılı, 18.09.2014 tarih 4402 sayılı yazılar ile cami inşaatının onaylı projesi talep edilmiş, ancak geçen süre zarfında cami inşaatının onaylı projesi halan idaremize ibraz edilmemiştir. En basit bir betonarme yapının dahi yapılabilmesi için projesinin olması ve bu projeye uygun olarak yapının yapılması Hukuki ve Yasal bir zorunluluktur. Dernek Başkanı Orhan USLU’ nun projenin ibrazı için cami yapılan alanın ‘’tapusunu ve senato kararını’’ talep etmesi bilgi kirliliği üretilmek suretiyle algı operasyonudur. Zira her hangi bir yapının projesi için tapuya gerek olmadığı gibi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 14. Maddesi uyarınca Üniversite Senatosu ‘’üniversitenin Akademik organı olup,  Eğitim, Öğretim ve Bilimsel araştırmalarla ilgili’’ karar alabilir. Yine taşınmazın tapusu yapının ruhsatlandırma aşamasında gereklidir.

Kaldı ki cami inşaatının yürütüldüğü alan Üniversitemizin 320 no lu parseli üzerinde olup, bahse konu alanın tapusu üniversitemiz adınadır. ( EK1: 320 No lu parselin Tapusu)

Dernek Başkanı Orhan USLU canlı yayına onlarca resmi evrak getirerek,  çoğunu kameraya göstermesine rağmen, var olduğunu iddia ettiği caminin projesinin ‘’ arabasında olduğunu’’ beyan etmiş ama ne hikmetse kameraya gösterememiştir. Dernek başkanı Orhan USLU’nun kamuoyunun sorduğu şu soruya cevap vermesi gerekmektedir. ‘’Canlı yayında yanında getirdiği ve kameraya gösterdiği çok sayıda evraka rağmen arabasında olduğunu iddia ettiği cami Projesini neden kameralara gösterememiştir?’’

Yukarıdaki tüm somut veriler doğrultusunda Üniversitemiz yerleşke alanında yapılan ve henüz kaba inşaatı dahi bitirilmeyen cami inşaatının projesinin olmadığı sabittir. Yüksek düzeyde Eğitim veren bir kurumun başı olarak projesi olmayan cami inşaatına bu haliyle müsaade ederek,  açıkça yasalara ve hukuka aykırı hareket etmemiz beklenmemelidir.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü olarak yerleşke alanımızda bir caminin olmasını en çok arzulayan kişi olduğum aşikâr olmakla birlikte, Cami inşaatı için şahsi gelirimden 10.000 TL bağışlamış bulunmaktayım.(EK2: ilgili banka dekontu)

Son olarak, belli merkezlerin yönlendirmeleri ile şahsımı itibarsızlaştırmaya matuf karalama kampanyalarına boyun eğmeyeceğimi, başında bulunduğum kurumun idaresinde Hukukun ve Yasaların uygulanmasında taviz vermeyeceğimi beyan eder, Kamuoyuna saygılar sunarım.” dedi.

Rektör Gönüllü,  Cami inşaatının üzerinde yürütüldüğü 320 nolu parselin Adıyaman Üniversitesinin mülkiyetinde olduğuna ilişkin tapu kaydıyla cami inşaatına şahsi gelirinden 10 bin TL yardım ettiğine dair banka dekontunu da basına dağıttı.

Güne Bakış Haber Merkezi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu