AdıyamanManşet

“Alın terini siyasete alet ediyor”

Aydın’dan Kılıçdaroğlu’na tepki:

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av.Ahmet Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’de yaptığı konuşmasına tepki göstererek, “Yalan yanlış bilgilerle tütün üreticilerimizin alın terini siyasete alet etmeye çalıştığını, tütünü bitiren sürecin Ecevit döneminde başladığını, İMF’ye Maliye Bakanı Kemal Derviş döneminde ‘Derviş Yasaları’yla taahhüt verildiğini söyledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av.Ahmet Aydın, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 23 Haziran 2020 Tarihinde Partisinin TBMM Gurup Toplantısında; tütün ve tütün üreticileriyle ilgili yaptığı değerlendirmelerin gerçekle bir ilgili bulunmamaktadır.  Yalan yanlış bilgilerle tütün üreticilerimizin alın terini siyasete alet etmeye çalışan Kılıçdaroğlu’na,  tütün üreticilerimizin de çok yakından bildikleri şu gerçekleri bir kez daha hatırlatmak isteriz” diyerek, şunları söyledi;

“Şöyle ki;

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: ‘Yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezai uygulama temmuzda başlayacak. 2020’nin temmuz ayından itibaren, yaprak tütün kullanan, içen, satanlar,  satışa arz edenler, bulunduranlar ve nakledenler 3 yıl ile 6 yıl arasında cezalandırılacak esnafa öngördükleri bu. Adıyamanlıları da göreceğiz, Urfalıları da göreceğiz, bakalım onlar ne diyecek?’

Aydın, Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerinin yanlış olduğunu, işin doğrusunun ise şöyle olduğunu söyledi;

“TBMM’de kabul edilen kanun ile Bakanlıktan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara uygulanacak hapis cezası, Temmuz 2021’e ertelenmiştir.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen torba kanun, tütün çiftçisinin kendi ihtiyacı için ürettiği tütünü kıymasına, sarmasına, makarona doldurmasına, taşımasına ve kullanmasına hiçbir yasak veya kısıtlama getirmemekte olup, bu konuda çiftçiye verilecek hiçbir ceza bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımız kendi ihtiyacı için aldığı sarmalık kıyılmış tütün mamullerini sarabilir, makarona doldurabilir, taşıyabilir ve tüketebilir. Bu alanda herhangi bir yasaklama ya da kısıtlama bulunmamaktadır. Kaldı ki; bahsedildiği gibi Şanlıurfa’da tütün üretimi yapılmamaktadır.”

 

Tütün’ü kimler/ nasıl bitirdi?

Aydın, “9.5.1969 tarihli ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu’yla belirtilen ilçeler dışında tütün tarımı yasaklanmıştır. İzinsiz olarak tütün tarımı yapmak tütün taşımak ve bulundurmak yasaklanmış; buna uymayanlara ağır para cezası verilmesi öngörülmüştür.” dedi.

 

Kısıtlama, Kota ve Yasaklar

Aydın, “Tütün ve Tütün Tekeli Tüzüğü ile de tütün kıyma yasağı getirilmişti. Tütün kıyma yasağı başlıklı 36. Maddesinde, Yurt içinde tüketim için tütün kıymanın devlet tekelinde olduğu düzenlenmiştir. Yine 1995 yılında; Bakanlıklar Arası Tütün Kurulu Kararı ile tütün üretimine kota uygulaması getirilmiş,  tütün üreticisine getirilen bu kısıtlamayla yerli tütün üretimimizde gözle görülür azalma olmuştur.” dedi.

 

Tekel’in Özelleştirilmesi

Tekel’in özelleştirmesinin 2001 yılında Ecevit döneminde başladığını belirten Aydın, “AK Parti daha kurulmadan evvel (2001’de) Ecevit’in Başbakanlığı döneminde TEKEL Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 05.02.2001 tarihli 2001/06 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve Tekel’in özelleştirme sürece başlamıştır. Yerli tütünü tümden sıkıntıya sokmuştur.” dedi.

 

Tütün ve Derviş Yasaları

Aydın, “03/01/2002 Tarihli ve 4733 Sayılı yasanın 8. Maddesinin 5. fıkrasının (O) bendi ile sarmalık kıyılmış tütüne ağır para cezaları getirilmişti.

4733 Sayılı Tütün Kanunu, IMF’ye verilen taahhütler kapsamında hazırlanan DERVİŞ yasalarından biri idi.

Ekiciye sadece 200 kg sözleşme yapma imkânı verilmesi, desteklerin kaldırılması ve TEKEL ‘in tütün alımından çekilmesi, tütün üretiminin azalmasının en önemli nedenleri olmuştur. Özellikle, Doğu ve Güneydoğu’da büyük oranda azalmıştır.” dedi.

 

Ak Parti Olarak Her Daim Tütün Üreticimizin Yanında Olduk

Aydın, “Bütün bunlara rağmen AK Parti olarak;  Adıyaman’da tütün üretiminin artırılması amacıyla, Adıyaman tütününün yanında, ihraç kabiliyeti yüksek ve sigarada kullanılabilir tütünlerin üretiminin önü açılmış; Virginia tipi, İzmir menşeli ve Katerini tipi tütün üretimi yapılması sağlanmıştır.

Aldığımız bu tedbirlerle Adıyaman’da sözleşmeli tütün üretiminde sürekli artış sağlanmış ve artmaya da devam edecektir. 2011 yılında; 2.111 üretici 1.515.686 kg tütün üretirken, bu sayı 2019 yılında; 5.502 üreticiye yükselmiş, üretilen tütün miktarı da 8.797.826 kg ’ye çıkmıştır.

Bir müjde olarak;  verdiğimiz teklifle tütün mamullerinde Türkiye’de üretilen tütünlerin en az % 30 kullanım mecburiyeti ile üretimini yaklaşık üç kat artıracağız. Bu yolla tütün ithalatı azalacak, Türk tütün çiftçisinin ürettiği tütünler kullanılacak ve çiftçimiz kalkındırılacaktır.” dedi.

 

Sarmalık kıyılmış tütün konusunda ne yaptık?

Aydın, AK Parti döneminde yapılanları da şöyle anlattı;

“2008 yılında verdiğimiz önerge ile ilk olarak üreticiye 50 kilograma kadar SARMALIK kıyılmış tütünü bulundurma ve kullanma hakkı ve yetkisini biz verdik. Bu düzenleme ile birlikte sarmalık tütün üretimi, çiftçimizin lehine olarak çok ciddi oranda arttı.

Sarmalık kıyılmış tütün için öngörülen idari para cezası, 4733 Sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin (O) bendinde alınmış ve tarafımızdan 2011 yılında verilen önerge ile cezası da indirilerek 250 TL’den başlamak üzere kademeli hale getirilmiştir.

Bu arada yine ilgili sivil toplum kuruluşlarımız ile çiftçilerimizin talebi dikkate alınarak, sarmalık tütüne uygulanan vergi oranı, Sayın Cumhurbaşkanımızın kara ile % 40’ü düşürülüştür. Bu tütünü tamamen yasal hale getirecek ilgili yönetmelik de hazırlanmış ve görüşe sunulmuştur.

Geçmişten beri bir gram satışının dahi yasak olduğu sarmalık tütünü kaçak olmaktan çıkarıyor, YASAL hale getiriyoruz. Tütün üreticileri tarafından kurulacak kooperatifler aracılığı ile sarmalık tütün üretimini ve satışını ilgili yönetmelik ile tamamen serbest hale getiriyoruz.

Bununla birlikte; kurulacak kooperatiflere bölgede yetişen tütünlerin alınması, işlenmesi ve değerlendirilmesi ile bu amaçla kurulacak tesislere büyük kolaylıklar sağlayacağız.

Sonuç olarak;

Sarmalık kıyılmış tütünü kaçak olmaktan çıkarıyor, üretim ve satışının tamamen serbest olduğu yasal bir zemine kavuşturuyoruz.

Bunu ilişkin yönetmelik son aşamaya gelmiş olup, yakında resmi gazetede de yayımlanarak yürürlüğe girecektir.  Böylece tarihinde ilk defa sarmalık kıyılmış tütün yasal hale getirilerek serbestçe üretimi ve ticareti yapılabilecektir.

Türkiye’de üretilen sigaralarda en az yüzde 30 yerli tütün kullanım zorunluluğu getiriyor, tütünde üç kata yakın üretim artışı sağlıyoruz.

Buna ilişkin kanun teklifimizi TBMM Başkanlığı’na sunduk.

Dile getirdiğimiz ve hatırlattığımız bu bilgiler eşliğinde, tütüne ve tütün üreticilerine yıllardır kimler nasıl zarar verdi, tütünü sıkıntıya sokan, kotaya bağlayan, tekeli kapatan kimlerdi bunu kamuoyunun ve üreticilerimizin takdirlerine sunuyoruz.

Görüldüğü üzere sarmalık kıyılmış tütün üreticisine en çok desteği veren ak parti iktidarıdır. Birileri kimin yanında olursa olsun biz her zaman tütün üreticimizin ve çiftçimizin yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Güne Bakış Haber Merkezi

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
Kapalı