Adıyaman

Akraba evliliği ve sonuçları

Akraba evliliği ve sonuçları

 

Adıyaman’da Yakın Akraba, Küçük Yaşta Evlilikler ve Yaşam Kalitesinin İstatistiki Analizi Yapıldı.

Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Bayram Erzurumluoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Murat AYAN, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (ADYUBAP) birimi tarafından desteklenen “Adıyaman’da Yakın Akraba, Küçük Yaşta Evlilikler ve Yaşam Kalitesinin İstatistiki Analizi” başlıklı proje ile Adıyaman merkez, ilçe ve köylerinde yaşayan yakın akraba ve küçük yaşta evlilik yapan aileleri araştırdı.

Yüz yüze anket metodu ile yapılan proje çalışması Adıyaman’da yakın akraba ve küçük yaşta evliliklerin tespiti ile birlikte, ekonomik, sosyal, çevresel ve sağlık alanlarında ortaya çıkardığı olumlu veya olumsuz dışsallıkların bilimsel yöntemlerle tespit ve analizini yapmayı amaçlamıştır. Bu kapsamda, yarıdan fazlası arasında akraba evliliği veya küçük yaşta evlilikler bulunan ailelerden 2100 kişi ile bir anket çalışması yapılarak veri toplama işlemi gerçekleştirildi.

Projenin hedeflerini ve sonuçlarını anlatan Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Bayram Erzurumluoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Murat Ayan şöyle konuştular: “Çalışmamızın hedefleri arasında öncelikle Adıyaman ilinde olmak üzere Türkiye’nin sosyal problemlerinden biri olan küçük yaşta evliliklerin azaltılması ve bu evlilikler sonucu ortaya çıkan bireysel ve toplumsal yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen fiziksel, güvenlik, sevgi ve saygı ihtiyaçlarının tam olarak karşılanamaması gibi olumsuz durumların sosyal derinliğini ortaya koymak sureti ile toplumsal bir farkındalık yaratmak yer almaktadır. Yakın akraba evlilikleri konusu ile ilgili olarak da bu evlilikler sonucu ortaya çıkan bireysel ve toplumsal yaşam kalitesini olumlu veya olumsuz yönde etkileyen etkenleri bilimsel olarak tespit ederek daha bilinçli tercihler yapılabilmesi konusunda bir altyapı hazırlamak yatmaktadır. Çalışmamızda kullanılan katılımcı sayısı istatistiki olarak çalışma sonuçlarına % ± 2.14 hata aralığında olmak üzere %95 güven derecesinde geçerlilik sağlamaktadır. Araştırmaya katılanların cinsiyeti; %46.9 oranında erkek, %53.1 oranında kadındır. Araştırma bulguları ise genel olarak şöyle değerlendirilmiştir: “Yakın akraba evliliği yaşam kalitesini düşürmektedir; yakın akraba evliliği yapanlar arasında genetik hastalıklar daha yaygındır, çiftlerin hayat bilgisi düzeyleri daha düşüktür, çiftler arasında kadercilik ve fakirliğe rıza düzeyleri daha yüksektir, yakın akraba ve küçük yaşta evlilikleri yapanlar arasında boşanma oranları daha düşüktür, yakın akraba ve küçük yaşta evlilikleri yapanlar arasında sosyal sapma eğilimleri daha düşüktür ve yakın akraba ve küçük yaşta evlilik yapanlar arasında temel ihtiyaçları karşılama oranları daha düşüktür. Bu durumda, yakın akraba ve küçük yaşta evliliklerin bireysel ve toplumsal yaşam kalitesini ciddi olarak etkilediğini ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için olumsuz bir potansiyel taşıdığı sonucuna varılabilir. Gerçekleştirilen bu çalışma, toplumsal yaşam kalitesini artırma alanında sosyal araştırma, çalışma ve politika üretmek pozisyonunda olanlar için iyi bir kaynak niteliğini taşımaktadır.”

Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Erzurumluoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Murat Ayan, projeye verdikleri maddi ve manevi desteklerinden dolayı Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ’ye teşekkür ettiler.

Güne Bakış Haber Merkezi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu