Adıyaman

181 hektarlık alanın imar uygulaması yapıldı

181 hektarlık alanın imar uygulaması yapıldı

 

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2016 yılında 181,02 hektarlık alanın imar uygulama çalışmasının yapıldığı belirtildi.

181,02 hektarlık alanın kanunlar çerçevesinde imara açılacağını söyleyen Adıyaman Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, yapılan çalışmanın amacı hakkında bilgiler verdi.

İmar çalışmaları hakkında verilen bilgilerde, “Şehrimizin imar yönetimindeki temel hedefimiz, gerçekleşecek tüm eylemlerin imar planına uygunluğunu sağlamaktır. İmar planlarının en etkin uygulama aracı da 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi yani imar düzenlemeleri maddesinin uygulamalarıdır. İmar uygulamaları yaparken öncelikli hedefimiz şu ana kadar el atılmayan çarpık kentleşmenin yoğun olduğu ve olası muhtemel yerler ile yeni yapılaşmaya başlayacak alanlarda en uygun çözümler üreterek, kentin ihtiyacı olan konut yapımına hazır bulunduracak yeterli miktarda arsa üretmek ve bu alanların tamamının imar planına uygun hale getirilmesini sağlamaktır. Şimdiye kadar ihmal edilen bu uygulamaların tamamlandığı bölgelerde şehirciliğin gereği olan hizmetlerin daha rahat götürüldüğü, bu bölgelerdeki yapılaşmanın imara uygun olarak düzenli bir şekilde geliştiği ve aynı zamanda bu bölgelerin sosyo-ekonomik yapısının da belli standartlara ilerlediği göz önüne alınırsa sürdürülebilir bir hizmet için hedefimiz Adıyaman genelinde parselasyon planı tamamlanmayan hiçbir bölge bırakmamak olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Adıyaman Belediyesi olarak 2016 yılı içerisinde 18. Madde imar uygulamaları çerçevesinde toplam 69 etap yapıldığına vurgu belediye yetkilileri, ”Bu etaplarda toplam 181,02 hektarlık alanın imar uygulama çalışmaları yapıldı.   Bu alanların 67,01 hektarı tescil edilen ve biten alan, 55,71 hektarı tescil aşamasında olan alan ve 58,30 hektarı ise proje aşamasında olan alandır. 49,36 hektarlık alan ise kamuya ayrılmıştır. Şehrimizin ihtiyacı olan yol, park ve meydan gibi ortak kullanım alanlarına tahsis edilen yerleri de uygulama imar planına göre düzenleyerek kamuya kazandırmak için imar kanununda verilen yetkilerimizi etkin bir şekilde kullanıyoruz.  Özellikle genişletilmesi gereken yollar, oluşturulması gereken park alanlarının stratejileri ile ilgili çalışmalar esas faaliyet alanımızdır. Genel faaliyet alanımızı imar kanunun 15, 16 ve 17’nci maddeleri ve kamulaştırma kanununda yer alan maddelerin uygulanması olarak sıralayabiliriz. Bu anlamda kamulaştırma çalışmalarımız ile ilgili olarak, mülkiyeti vatandaş adına olan, imar planında yol, park, meydan gibi alan olarak belirlenen 105 bin 928,14 metrekare arsa-arazi ve 11 adet tek katlı yapının enkazı istimlak edilmiş, yapılan bu kamulaştırma işlemlerinde şahıslara 11 milyon 633 bin 500 lira 50 kuruş ödeme yapılmıştır. Muhtelif kamulaştırma işlemlerinde Esentepe Mahallesi TOKİ konutlarında bulunan belediyeye ait bir adet 85 metrekarelik daire ve 670,69 metrekare arsa trampa yolu ile vatandaşlara verilmiştir. Trampa işleminden dolayı vatandaştan 9 bin Türk lirası fark tahsil edilmiştir. Musalla Mahallesinde bulunan konutlardan 7 adet daire satışından ise bir milyon 22 bin 800 Türk lirası tahsilat yapılmıştır. Özel sektörde faaliyet gösteren Harita Mühendislik büroları ve Kadastro Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplam 184 adet tescil, tevhit, ifraz projelerinin uygulama imar planına uyumluluğu kontrol edilerek onaylanmıştır. Yapılan kontrol işlemlerinde 167 bin 276 lira 74 kuruş harç tahsil edilmiştir. Yine vatandaşlar tarafından yapılan 410 adet inşaatın imar çapına uygun olarak yapılıp yapılmadığı hususunda gerekli kontroller yapılmıştır. Ayrıca belediyemiz aleyhine açılmış olan kamulaştırmasız el atma davalarında mahkeme bilirkişileri tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarına itiraz hususunda Hukuk İşleri Müdürlüğü ve adli makamlara 93 adet teknik rapor hazırlanmıştır. Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından takip edilen ve kesinleştiği için müdürlüğümüze gönderilen 3 adet mahkeme kararı Kadastro ve Tapu Müdürlüklerine gönderilerek kararın infazı işlemleri sonuçlandırılmıştır. Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu ve Tapı ve Kadastro Müdürlükleri tarafından belediyemize yazılan 176 adet cins değişikliği ve vatandaşların hisseli satış talepleri ile ilgili yazışmalara cevap yazılmıştır. Belediyemizin diğer birimlerinden gelen arazide ölçüm talepleri, mülkiyet ile ilgili bilgilendirme ve teknik destek konularında her türlü yardım yapılmıştır” şeklinde bilgi verildi.

Güne Bakış Haber Merkezi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu