13 camide ittifaka girilebilecek

15 Haziran 2017 Perşembe, 10:47

İtikafa girilecek cami sayısı arttırıldı

13 camide ittifaka girilebilecek

 

Adıyaman Müftülüğü, Ramazan ayının son 10 gününde gerçekleştirilecek itikaf ibadeti için cami sayısını 3’ten 13’e çıkardı.

Ramazan Ayı’nın son 10 günü gerçekleştirilen itikaf ibadeti için 13 cami hazırlandı. Adıyaman Müftülüğü daha önceki yıllarda itikafa girilen cami sayısı 3 iken, bu yıl Adıyaman’ın şehir yapısına göre 13’e çıkartarak, ulaşımı kolaylaştırdı.

Adıyaman’da M. Zahit Kotku Cami, Kayalık Cami, Emir Sultan Cami, Şeyh Muhittin Arabi Cami, Malazgirt Cami, Abdulkadir Geylani Cami, İmam-ı Azam Ebu Hanife Cami, Saltoğlu Cami, Ömer-ul Faruk Cami, Kab Cami, Altınşehir Cami, Ulu Cami, Mehmet Kırçalı Cami ve Yeni Mahalle (Seyda) Camii’nde itikafa girilecek.

Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, itikaf ibadetinin önemine işaret ederek, “Peygamber Efendimiz (sav) Medine’ye hicret ettikten sonraki her yıl Ramazan Ay’ının son 10 gününde itikafa girmiştir. Sünnet olan itikaf ibadetinde, belirli süre içerisinde camide durulur ve ibadet yapılır. Bu sünneti yerine getirmek isteyen Müslüman kardeşlerimiz için bizde cami sayısını arttırdık. Adıyaman’ın şehir yapısına göre belirlediğimiz, ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde olan camilerimizde itikafa girilecek. Ramazan Ay’ının son on günü bu camilerimiz sabaha kadar açık kalacak. Görevlilerimiz de görevlerinin başında olacak.  Rabbim itikafa girecek olan Müslümanların ibadetlerini ve dualarını kabul etsin inşallah” dedi.

 

İtikaf Nedir?

İtikâfın amacı; dünyayla ilişkileri asgari düzeye indirerek kişinin kendisiyle baş başa kalması, daha fazla ibadet yaparak, dua ederek günahlarının bağışlanmasını umması ve Allah’a daha çok yaklaşmasıdır.

İslami literatürde itikâf, “bir mescidde Allah’ın rızasını kazanma niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmek” demektir. Hadis kaynakları Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretten sonra her yıl ramazanın son on gününde itikâfa çekildiğini, hanımlarının da genelde Rasûl-i Ekrem’le birlikte itikâf yaptığını nakleder (Sahin-i Buhârî, “İtikâf” Sahih-i Müslim, 3; Tirmizî, “Savm”,80).   Hz. Âişe (r.anha)’nin bildirdiğine göre Rasûlullah (s.a.s) Ramazan’da son on gün girince geceleri ihya eder, ailesini ibadet için uyandırır, ibadete daha çok önem verir, diğer vakitlere nisbetle daha çok ibadet eder ve Müslümanlara da bunu tavisye ederdi. (Sahih-i Müslim, “İtikâf”, 7)

Bir ibadet çeşidi olarak itikâf,  Hz. İbrahim (a.s) zamanından beri bilinmektedir (Bakara, 125). Kur’ân vahyi tarafından da onaylanan (Bakara, 2/87) bu ibadet, Hz. Peygamber’in hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Rasulûllah (s.a.s)’ın Medine’de sadece bir sene hariç her yıl itikâf yaptığı bilinmektedir. (Tirmizi, “Savm”, 79)

İslam öncesi Mekke toplumunca da bilinen itikâf,  Hz. Peygamber’in uygulamalarıyla sünnet vasfı kazanmıştır. O, zaman zaman ve çoğunlukla da Ramazan ayının son on gününde Mescidi-i Nebevi’de itikâfa girer, yani günün bütün saatlerini orada geçirirdi. Kendisine bu maksatla mescid içinde bir çadır kurulduğu, zorunlu ihtiyaçları dışında mescidden çıkmadığı bilinmektedir. (Sahih-i Müslim,79; ‘’İtikâf” ,Tirmizi, “Savm” , 1-6; Ebû Dâvud, “Savm”, 77-78)

İtikâfa girmek nefsi yasaklardan korumada daha etkili bir yöntem olduğu gibi Ramazan’ın son on gününde olması tahmin edilen Kadir Gecesine rastlama imkânı ve umudunu da artırır. Kadir Gecesi mü’minlerin en değerli, en bereketli, en mutlu gecesidir. Çünkü Yüce Yaratıcı’nın, rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı, manevi ziyafetin davetlilerine her türlü ihsanda bulunulduğu bin aydan daha hayırlı bir gecedir.

Çünkü Yüce Yaratıcı’nın, rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı, manevi ziyafetin davetlilerine her türlü ihsanda bulunulduğu bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Ebû Hureyre (r.a)’den rivayet edilen bir hadise göre Hz. Peygamber, Kadir Gecesi hakkında şöyle buyurmuştur. “Kim ki inanarak ve sevabını Allahtan umarak Kadir gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.”  Rasûlullah (s.a.s) özellikle Kadir Gecesini Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde aramamızı tavsiye etmiştir. (Sahih-i Müslim, “Sıyam”, 216)

Ümmetine nebevi bir hatıra bırakan Hz. Peygamber, itikâfı teşvik ve tavsiye ederek “Kadir Gecesinden mahrum olan bütün hayırdan mahrum olur” buyurmuştur. (Müsned, II, 230,285) Dolayısıyla modern hayatta yaşanan yoğunluk sebebiyle kendisine zaman ayıramayan Müslüman için bulunmaz bir fırsattır itikâf hali. Geride bıraktığı yılın muhasebesini yapmak, geleceği daha verimli bir şekilde planlayabilmek, Ramazan ayının manevi ikliminden daha fazla yararlanmak ve “bin aydan daha hayırlı olan o kadri yüce olan Kadir Gecesini” (Kadr, 97/1-5) tam olarak ihya edebilmiş olmanın yoludur.

Güne Bakış Haber Merkezi-İHA

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz