15 Eylül 2017 Cuma, 14:50
Muhammed Kavak
Muhammed Kavak [email protected] Tüm Yazılar

Küresel Turizmin Boyutu ve Türkiye’deki Turizmin Durumu(1)

Küresel Turizmin Boyutu ve Türkiye’deki Turizmin Durumu(1)

 

Turizmin net bir tanımını yapmak ile başlarsak turizm; “insanların, devamlı ikamet ettikleri yerlerin dışına, ticari bir kazanç gütmeksizin, boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla sürekli kalışa dönüşmeyecek şekilde seyahat etmeleri ve gittikleri yerlerde, turizm işletmelerinden faydalanmalarını kapsayan faaliyetler bütünüdür.” Özellikle 1950’li yıllardan itibaren insanların boş zamanlarının artması, teknolojik gelişmeler, çalışma hayatlarındaki düzenlemeler, farklı kültürleri, insanları tanıma isteği vb. nedenler ile birlikte turizm hareketlerine katılım sürekli bir şekilde artmıştır. 1990’lı yıllarda, bilhassa İnternetin yaygınlaşmasının etkisiyle küreselleşen dünyamızla birlikte farklı kültürler, farklı coğrafyalar eskisine oranla birbirlerine daha çok yaklaşmaktadır. Bugün yaşadığımız coğrafyaya çok uzak olan yerler hakkında çok çabuk bilgi sahibi olabilmekteyiz. Yakın dönemde ulaşım, kentleşme, teknoloji alanındaki gelişmeler, gelir düzeyinin artması, kültür ve eğitim düzeyinin artması ve son olarak turizm bilincinin oluşması neticesinde, turizm hareketlerine yoğun bir şekilde katılım gözlemlenmektedir.

Turizm, bacasız sanayi olarak tabir edilen ve bilhassa insanoğluna hizmeti içeren gelişmiş bir sektördür. Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler, turizm pastasından daha fazla pay almak için adeta birbirleriyle yarış halindedir. Bugünkü yazıda, küresel boyuta ulaşan turizm sektörü ile ilgili bir durum incelemesi yer almaktadır. Dünya çapında turizm alanında en çok gelir sağlayan, en çok turisti ağırlayan ülkelerin durumu, en çok turizm harcaması gerçekleştiren ülkeler, dünya turizminde ilk 10 içerisinde yer alan ülkeler ile birlikte Türkiye’ye gelen turistlerin milliyetlerine göre incelenmesi, en çok turist gönderen ülkelerin turizminin değerlendirmesi, değişen turizm pazarımız, değişen turist profili vb. pek çok konu hakkında istatistiki verilerden faydalanarak turizm hakkında genel bir bakış açısı geliştirmeyi amaçladım.

Dünya Turizm Örgütü’nün geçtiğimiz günlerde yayınladığı Dünya Turizm Barometresinde, 2010 yılından bu yana uluslar arası turizm, 2017 yılının ilk yarısında en yüksek büyümeyi gösterdiği yer almaktadır. Bu bile turizmin giderek büyüdüğünü ve ülkeler için önemli bir fırsat olduğunu göstermesi bakımından oldukça değerlidir.

Gelin sizlerle öncelikle dünya genelinde turizmin boyutunu inceleyelim. Böylelikle ülkemizin bu turizm pazarındaki konumunu daha iyi kavrayabiliriz. En güncel verilere göre 2016 yılında uluslar arası turizm hareketleri, yani turist sayısı % 3.9 artarak 1 milyar 235 milyon kişiye ulaştığı görülmektedir. Bu demek oluyor k;i 7,6 milyar nüfusa ulaşan dünya nüfusu içerisinde 1 milyar 235 milyon kişi bulundukları yerden ayrılıp birçok farklı nedenle seyahat etmektedir. Bu sayının yine Dünya Turizm Örgütü’ne göre (UNWTO) giderek artacağı ve 2017 yılında ise tüm bölgeler için büyüme yaşanacağı tahmin edilmektedir. Zaten 2009 yılında yaşanan küresel krizden bu yana 7 yıl boyunca turizm sektörü, sürekli bir büyüme içerisindedir.

Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) hazırladığı 2017 Turizm Raporu’nda seyahat ve turizm endüstrisinin, dünya çapında ekonomik gelişmede ve istihdam yaratmada temel bileşenlerden biri olduğu vurgulanmakta ve 2016 yılında seyahat ve turizm ilişkinin dünya genelinde 2,3 trilyon dolar katkıda bulunması ve 109 milyon kişiye iş sağlaması bu duruma örnek verilmiştir. Seyahat ve turizm endüstrisi, dünya gayri safi hasılasının % 10,2’sine ve her 10 işten 1’ine denk gelmektedir. 2016 yılında seyahat ve turizm endüstrisi, AB üyesi ülkelerin ve aynı zamanda Türkiye’nin de gayri safi hasılasının %4,1’ini oluşturduğu ve bunun gelecek yıllarda artacağı tahmin edilmektedir.

Uluslar arası düzeyde yürütülen seyahat ve turizm rekabetçilik raporuna göre 2017 yılında turizm alanında en başarılı ilk üç ülke İspanya, Fransa ve Almanya’dır. Bu ülkeler seyahat ve turizm adına en uygun ortamı sağlayan ve kendilerini ziyaret eden turistlere unutulmaz deneyimler yaşatan ülkelerdir. Aynı zamanda sahip olunan kültürel değerler, turizm sektöründeki güçlü alt yapıları, uluslar arası imkânlara açık olmaları ve tüm yaşanan dünya genelindeki güvenlik sorunlarına rağmen hala güvenli olarak algılanmalarından kaynaklı turizm endüstrisi açısından en güçlü ülkelerdendir. Türkiye ise bu rapora göre 44. sırada yerini alabilmiştir.

Dünyadaki turizm istatistiklerine baktığımızda turizm olayına katılan kişi sayısında ve turizm gelirlerinde, özellikle 1950 yılı yani II. Dünya Savaşı’nın bitiminden itibaren büyük oranda artış sağlandığı görülmektedir. İstatistiki verilere göre, 1950 yılında tüm dünyada toplam 26 milyon turist ve 2 milyar dolar gelir mevcut iken, 2015 yılında 1 milyar 184 milyon turist, turizm hareketlerine katılmış ve toplam 1 trilyon 260 milyar dolar uluslar arası turizm geliri elde edilmiştir. Bu inanılmaz veriler turizm sektörünün ulaştığı boyutları yansıtması açısından bizlere bir bakış açısı sunmaktadır.

Turizmin küresel boyutunda en çok turist çeken ülkeler, yani uluslar arası varışlara göre ilk 10 ülke içerisinde Türkiye, 2015 yılı verilerine göre dünya altıncısı iken 2016 yılının verileri yayınlanmadığı için ilk 10 ülke içerisinde yer alıp alamadığını bilemiyoruz. Dünyada en çok ziyaret edilen ülkelerin ilk 10 sıralamasına bakmakta fayda vardır. 2015 yılının verilerine göre ilk 10 ülke ve turist sayısı şu şekildedir: 1) Fransa (84,5 milyon turist), 2) ABD (77,5 milyon), 3)İspanya (68,2 milyon), 4) Çin (56,9 milyon), 5) İtalya (50,7 milyon), 6) Türkiye (39,5 milyon), 7) Almanya (35 milyon), 8) İngiltere (34,4 milyon), 9) Meksika (32 milyon), 10) Rusya (31,3 milyon).

Dünya Turizm Örgütü’nün yayınladığı 2015 yılı raporuna göre uluslar arası turizm geliri 1 trilyon 260 milyar dolar düzeyindedir. Bu pastada en büyük payı Amerika Birleşik Devletleri almaktadır. 2015 yılında en çok turist çeken 6. ülke olmasına rağmen Türkiye ilk 10 ülke içerisine girememiştir. 2015 yılında turizm geliri bakımından en çok gelir sağlayan ilk 10 ülke ve dolar bazında gelirler şöyle sıralanmaktadır: 1) ABD (204 milyar dolar), 2) Çin (114 milyar), 3) İspanya (56 milyar), 4) Fransa (45,9 milyar), 5) İngiltere (45,5 milyar), 6) Tayland (44 milyar), 7) İtalya (39 milyar), 8) Almanya (36,9 milyar), 9) Hong Kong (36,2 milyar), 10) Macao (31 milyar).

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz
%d blogcu bunu beğendi: